Moč medmrežja na Kitajskem: državljanski spletni aktivizem

Medmrežje je na Kitajsko, tako kot drugje po svetu, zagotovo pripeljalo veliko sprememb. Kitajski aktivisti so medmrežje že od vsega začetka uporabljali za podporo svojim akcijam in z razvojem tehnologij se odpira tudi vedno več orodij za razvoj državljanskega aktivizma.

Na medmrežju je o razmerah, ki vladajo kitajskemu spletu, moč najti ogromno informacij, do sedaj pa je manjkala poglobljena študija, ki bi podrobneje raziskala vpliv spleta na kitajsko družbo. Knjiga The Power of the Internet in China: Citizen Activism Online avtorja Yang Guobin-a tako prinaša prepotreben povzetek dosedanjega dogajanja na kitajskem medmrežju in bo nedvomno služila kot izhodišče nadaljnjih debat in študij vpliva medmrežja na kitajsko družbo.

Če vas tema ne zanima dovolj, da bi knjigo kupili, si lahko ogledate kratko predavanje (17 min) avtorja knjige, njegov kratek zapis o aplikaciji Zeleni zid.